องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 
Asia Parents Matching Convocation   5 - 9 กรกฎาคม2555

แผนกครอบครัวรับพร สหพันธ์ครอบครัวฯ ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนา เพื่อให้ สมาชิกของสหพันธ์ครอบครัวในภูมิภาคเอเชีย ประชุมพบปะ แลกเปลี่ยนสำหรับการ ดูแล ให้คำแนะนำลูก ที่เป็นวัยหนุ่มสาวเพื่อ ก้าวย่างสู่การเป็นคนหนุ่มสาวที่สร้างครอบครัวที่อบอุ่นและประสบความสำเร็จ อีกทั้งเพื่อ เปิดโอกาสให้พ่อ-แม่ แต่ละครอบครัวในภูมิภาค ได้มีโอกาสสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพื่อเปิดโอกาสให้ลูกๆได้รู้จักแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่แตกต่าง ในอนาคต ที่ห้องประชุม โรงแรมไดนาสตี้ กรุงเทพ ในช่วงวันที่ 5-9 กรกฎาคม2555มีผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศต่างๆ  ดังนี้ อเมริกา 2 คน  ฟิลิปปินส์  16  คน   ไต้หวัน  8  คน  ญี่ปุ่น 1 คน  เกาหลี  2 คน  เนปาล 1 คน อินโดนีเชีย  1 คน  กัมพูชา 3  คน  มาเลเซีย 12  คน  สิงคโปร์  6  คน   ประเทศไทย   50 คน   รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  102  คน

   
 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา