องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 
การอบรมสำหรับผู้ให้การศึกษา 3 กรกฎาคม2555

สหพันธ์ครอบครัวฯ ได้จัดการสัมมนา 1 วัน ให้กับผู้ที่สนใจที่จะเป็นวิทยากรถ่ายทอดเนื้อหา ในโครงการสัมมนา  “ครอบครัวคือโรงเรียนแห่งความรัก และสันติภาพ”  ที่ห้องประชุมอาคารยูซีเอฟ    อ.สมยศ  เกษศรีสังข์ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาสหพันธ์ครอบครัวฯ  เป็นวิทยากรบรรยาย มีผู้เข้าร่วมรับการ ฝึกอบรมจำนวน 70 คน

   
 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา